هم‌اکنون 58 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

برگزاری جلسه کار گروه های تربیت مربی

جلسه کار گروه های تربیت مربی هر ماه یک بار در بنیاد مهدویت استان لرستان برگزار می شود
به گزارش روابط عمومی بنیاد فرهنگی حضرت مهدی موعود (عج) استان لرستان، جلسه کار گروه های تربیت مربی هر ماه یک بار در بنیاد مهدویت استان لرستان برگزار می شود. در این کارگاه ها روند سیر مطالعاتی ، معرفی منابع ، تحقیق و پژوهش و... مربیان تحت نظارت مدیر واحد خواهران مورد بررسی و ارزیابی قرار می گرد. لازم به ذکر است که دوره تخصصی تربیت مربی مهدوی سال 98 و 99 برگزار گردید همچنین این مربیان آمادگی لازم جهت حضور درمدارس، پایگاه ها ، مساجدو... جهت تبلیغ معارف مهدویت را دارند
آخرین ویرایش
در 1401/4/12 08:22

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

پیامک
30001366