هم‌اکنون 53 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

اعزام خدام اربعین

اعزام سیستم مهدی یاوران به نجف وکربلا اربعین 97 مصادف با30مهر97
در جلسه خدام پیش از اربعین .وظیفه خطیر مدیریت راهنمایان زائرین در دو شهر نجف و کربلا بر عهده نیروهای بنیاد لرستان قرارداده گرفت و ودر مدت ۱۱ روز ظیفه سازماندهی کل مواکب استان لرستان و زائرین بر عهده این بنیاد بود که باعنایت امام زمان (عج) اعضای بنیاد لرستان با موفقیت توانستند ماموریت خود رابه پایان رسانند
آخرین ویرایش
در 1397/12/19 12:53

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

پیامک
30001366