هم‌اکنون 53 نفر با این مجموعه مرتبط هستند.

جلسات شورای بنیاد

برگزاری جلسات ماهیانه با حضور مدیروشورای برادران وخواهران
برگزاری جلسات شورای بنیاد
برگزاری جلسات ماهیانه با حضور مدیروشورای برادران وخواهران
برگزاری درمورد برنامه های آتی بنیاد تصمیم گیری وتقسیم وظایف میشود همچنین مشکلات بنیاد و برنامه های پیش رو مورد برسی قرار می گیرد.
آخرین ویرایش
در 1397/12/19 10:41

مطالب پربازدید را ببینید
و یا به فهرست بازگردید.

پیامک
30001366